Pensjon

Pensjon

Pensjon er den inntekten som helt eller delvis skal erstatte din lønn, eller annen inntekt fra arbeid. Det de fleste forbinder med pensjon er alderspensjon, men skulle du bli syk og ikke klarer å jobbe kan det være at du kan få innvilget en uførepensjon. Ved død er dine etterlatte sikret en etterlattepensjon.

Pensjon