Hva får jeg i pensjon?

Alderspensjon er det du skal leve av når du blir pensjonist. Alderspensjon fra TKP kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden.

Særaldersgrense
Forsikringsbevis 2020
Nytt grunnbeløp og regulering av pensjonen i 2021
Offentlig tjenestepensjon vs. privat innskuddspensjon