Hva får jeg i pensjon?

Alderspensjon er det du skal leve av når du blir pensjonist. Alderspensjon fra TKP kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden.

Viktig informasjon om åpningstider og Covid 19
TKP får ny profil og nettside
Hva er offentlig pensjon?