Hva får jeg i pensjon?

Alderspensjon er det du skal leve av når du blir pensjonist. Alderspensjon fra TKP kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden.

Prøv vår pensjonskalkulator

Lyst til å lære mer om det norske pensjonssystemet?

Se videoene under for å lære mer.

Slik fungerer det norske pensjonssystemet
Alderspensjon og AFP for deg født før 1963
Alderspensjon og AFP tillegg for deg født fra 1963
Etterlattepensjon og uførepensjon
Pensjonister kan ikke lenger jobbe på kornarelaterte tiltak, MEN det finnes unntak!
Lån og forsikring