Hva får jeg i pensjon?

Alderspensjon er det du skal leve av når du blir pensjonist. Alderspensjon fra TKP kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden.

Offentlig tjenestepensjon vs. privat innskuddspensjon
Skattefradrag for mottakere av AFP
Viktig informasjon om åpningstider og Covid 19