Hva får jeg i pensjon?

Alderspensjon er det du skal leve av når du blir pensjonist. Alderspensjon fra TKP kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden.

Endring i toleransebeløpet for AFP-pensjonister fra 01.01.2022
Særaldersgrense
Offentlig tjenestepensjon vs. privat innskuddspensjon