Hva får jeg i pensjon?

Alderspensjon er det du skal leve av når du blir pensjonist. Alderspensjon fra TKP kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden.

Prøv vår pensjonskalkulator

Hva vet du om pensjon?

Se en kort video: slik fungerer det norske pensjonssystemet
Uførefella
Pensjonister kan jobbe i helsesektoren, skoler og barnehager uten å tape pensjon
Endring i toleransebeløpet for AFP-pensjonister fra 01.01.2022