« pensjonsordbok

OTP- Obligatorisk tjenestepensjon

Obligatorisk tjenestepensjon. OTP er en minimumsordning innen innskuddspensjon.