« pensjonsordbok

Justeringstall

Alderspensjonen skal levealdersjusteres slik at den enkeltes pensjon blir justert for endringer i befolkningens levealder. Da bruker vi justeringstall.

For deg som er født i 1954 eller senere er det justeringstall som skal levealdersjustere tjenestepensjonen.