« pensjonsordbok

Ektefellepensjon

Pensjon som utbetales til gjenlevende ektefelle.