Om TKP

TKP ble etablert i 1913, og er en selvstendig juridisk enhet under tilsyn av Finanstilsynet.

Ved utgangen av 2021 har vi følgende medlemsmasse i TKP:

Aktive14.465
Fratrådte (sluttet i aktiv stilling)35.519
Pensjoner 10.093
Forvaltningskapitalen ved utgangen av 2021 var 18.802 mill.kr

Medlemskap

TKP er pensjonsordning for Trondheim kommunes arbeidstakere og andre
foretak som kommunen har eller har hatt eierandel i, eller som har nær tilknytning til kommunen. Herunder er også stiftelser som også kan ha pensjonsordning i TKP.

Følgende enheter har sin pensjonsordning i TKP:

Enheter med aktive medlemmer:

 • Trondheim kommune inkl. folkevalgte
 • Olavsfestdagene i Trondheim
 • Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse
 • Trondheim Parkering AS
 • Stavne Trondheim KF
 • Trondheim Havn IKS
 • Trøndelag Brann- og redningstjeneste IKS
 • Midt-Norge 110-sentral IKS
 • Kunsthall Trondheim AS
 • Kirkelig Fellesråd i Trondheim
 • Stiftelsen Trondhjems Hospital
 • Olavshallen AS
 • Klæbu Industrier KF
 • Stiftelsen Brannbamsen Bjørnis
 • Trondheim kommunale pensjonskasse
 • Personellservice Trøndelag (lukket ordning)
 • Trondheim Kino AS (lukket ordning)
 • TRV Gruppen AS (lukket ordning)
 • Trondheim Renholdsverk AS (lukket ordning)
 • Retura TRV AS (lukket ordning)

Enheter med kun oppsatte rettigheter og/eller pensjonister:

 • Statkraft AS
 • Statkraft Energi AS
 • Tensio TS AS
 • Statkraft Varme AS
 • BUF-etat Region Midt-Norge (tidligere ansatte i Trondheim kommune)
 • Trondhjems Asylselskap
 • Svartlamoen boligstiftelse

Våre medarbeidere

 

Hilde Aunvåg

Administrerende direktør

 

Ken Wenes

Avdelingsleder

 

Synnøve Antonsen

Sekretær

 

Audhild Fandin

Rådgiver

 

Asbjørg Husby

Regnskapssjef

 

Kjell Johansen

Porteføljeforvalter

 

Bjørn Tore Johnsen

Rådgiver

 

Birgit Kvamme

Rådgiver

 

Hege Langrød

Sekretær

 

Roger Skjelsvik

Finanscontroller

 

Magne Slørdahl

Porteføljeforvalter

 

Renate Søbstad

Rådgiver

 

Janne Øien

Rådgiver

Styret i TKP (oppnevnt av Trondheim bystyre)

 • Leder: Ida Miriam Espolin Johnson
 • Nestleder: Svein Sivertsen
 • Medlem: Ferhat Guven
 • Medlem: Kjersti Aas
 • Medlem: Ragnar Torvik

Oppnevnt av arbeidstakerorganisasjonene:

 • Medlem: Roger Mogseth
 • Medlem: Sonia Tangen

Adm. direktør i TKP:

Hilde Aunvåg

E-post: hilde.aunvag@tkp.no

Årsrapporter

Årsrapport 2014

Årsrapport 2015

Årsrapport 2016

Årsrapport 2017

Årsrapport 2018

Årsrapport 2019

Årsrapport 2020

Årsrapport 2021

Vedtekter

TKP – Vedtekter

Opplysningsplikt

Som medlem er du forpliktet til å gi TKP de opplysningene som er nødvendige for vår saksbehandling. Dette gjelder også endringer i arbeidssituasjon, sykdomsforløp eller endringer i ytelse fra en annen pensjons- eller trygdeordning.

Brudd på opplysningsplikten kan medføre at pensjonsbeløpet blir krevd tilbakebetalt.

Etiske retningslinjer

TKP – Etiske retningslinjer

Innhold