Vilkår for AFP

Det er flere vilkår for å ta ut AFP og de avhenger av om du tar ut denne pensjonen før eller etter 65 år.

Her beskrives vilkår for AFP for de som er født i 1962 eller tidligere.

Er du mellom 62 og 65 år må du

Du kan ikke få AFP dersom du 

Er du mellom 65 og 67 år er det to alternativer som gir deg rett til AFP

Om aldersgrensen for stillingen din er 65 år kan du ta ut alderspensjon, men du kan likevel velge å ta ut AFP om du ønsker det.

Du kan ikke ta ut AFP fra TKP dersom du har tatt ut privat AFP.