Søk pensjon

Ønsker du å søke pensjon gjør du dette i vår medlemsportal.

Du kan tidligst søke 5 måneder før uttak av ønsket pensjon.

Ved søknad om ektefellepensjon og barnepensjon, fyll ut skjema og send det inn via posten til TKP.