« pensjonsordbok

Pensjonsbeholdning

Pensjonsbeholdningen brukes som grunnlag for beregning av inntektspensjon etter regelverket som helt eller delvis omfatter deg som er født i 1954 eller senere. 
Pensjonsbeholdningen er en form for pensjonssparekonto eller en «pengesekk», og brukes til beregning av alderspensjon fra NAV og AFP i offentlig og privat sektor. Hvert år øker din pensjonsbeholdning med 18,1 prosent av pensjonsgivende inntekt.