« pensjonsordbok

2011-tillegget

2011-tillegget: Er du født i 1963-1967 og har pensjonsopptjening i offentlig tjenestepensjon før 2011 kan du få et tillegg som har blitt kalt for 2011-tillegget.