« pensjonsordbok

Oppsatt pensjon

En oppsatt pensjonsrett er oppspart pensjon fra en tidligere arbeidsgiver i offentlig sektor