« pensjonsordbok

Grunnbeløp

Grunnbeløpet benyttes blant annet ved fastsettelse av pensjonspoeng og beregning av pensjoner fra folketrygden. Folketrygdens grunnbeløp (G) fastsettes hvert år av Stortinget. Fra 1.mai 2022 utgjør grunnbeløpet: 111 477,-.