« pensjonsordbok

Alleårsregelen

Alle år du har inntekt, skal telle med i opptjeningen av pensjon i folketrygden, fra du fyller 13 år til fylte 75 år.