« pensjonsordbok

85-årsregelen

Har du en stilling med særaldersgrense kan du gå av med pensjon tre år før du når aldersgrensen din, om du oppfyller 85-årsregelen. Det betyr at summen av medlemstiden du har i den offentlige tjenestepensjonsordningen og alderen din må bli minimum 85.

For eksempel: Har du aldersgrense 65 år må du ha vært medlem i TKP i 23 år for å ta ut pensjon fra du er 62 år.  62+23= 85.