Medlem

Medlem

Hvem er medlem av TKP? Alle ansatte i Trondheim kommune og ansatte i de virksomhetene som er tilknyttet TKP. Det er arbeidsgiver som melder deg inn i TKPs pensjonsordning. Unntak: Sykepleiere, leger og helsesøstre er medlem av Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Lærere er medlem av Statens pensjonskasse (SPK).

Medlem

Er du allerede medlem? Logg inn