Arbeidsgiver

Her finner du vår Arbeidsgiverportal

Tilgangen til vår arbeidsgiverportal får du ved å ta kontakt med oss via mail.

Det er leder på din enhet, som avgjør hvem som trenger tilgang til portalen.

Portalen er tenkt som et verktøy for leder og de som jobber med administrative oppgaver. Her vil du se hva som er innrapportert til TKP av hovedlønn, pensjonsgivende tillegg, deltid og stillingskode med tilhørende aldersgrense på enhetens ansatte.

Har du/dere et spørsmål til portalen kan vi kontaktes på telefon 90 51 51 25 eller e-post: post@tkp.no