Skatt og utbetaling i desember

Publisert 28. november 2022

Pensjonen for desember utbetales mandag den 12.12.2022.

Det trekkes ikke skatt av pensjonstypene AFP, alderspensjon, ektefellepensjon og barnepensjon i desember. Uførepensjon skattlegges som lønnsinntekt, dermed trekkes det halv skatt av uførepensjon i desember.

Les mer om skatt og pensjon på NAVs nettsider:
https://www.nav.no/skattetrekk