Pensjonister kan jobbe i helsesektoren, skoler og barnehager uten å tape pensjon

Publisert 17. juni 2022

Hvem gjelder dette for?

Dette gjelder kun for alders- og AFP-pensjonister. De kan jobbe så mye de vil etter avtale med arbeidsgiver, gitt at arbeidet er knyttet til korona-pandemien. Lønn avtales med arbeidsgiver. Innmeldingen i TKP vil ikke redusere den løpende pensjonen.

Ordningen gjelder ikke for de som mottar uførepensjon.

Du kan lese mer om hva Stortinget har vedtatt her:

Stortinget har vedtatt å forlenge dette unntaket frem til 1. september 2022.

Litt om det praktiske

Arbeidet gir rett til medlemskap i TKP, og arbeidsgiver skal melde dette inn til TKP på vanlig måte.

Det er frivillig å jobbe og opp til hver enkelt å vurdere om dette er noe de ønsker.