Pensjonister kan jobbe i helsesektoren, skoler og barnehager uten å tape pensjon

Publisert 3. januar 2022

Arbeids og sosialdepartementet har fremmet forslag om å forlenge arbeid under Covid – 2019, for helsepersonell uten avkortning i utbetalende pensjon. Forlengelsen er foreslått til å gjelde frem til 1.juli 2022. Se link under for mer informasjon.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-32-l-20212022/id2890368/

Fra 1.januar 2022 kan pensjonister jobbe i skoler og barnehager uten å tape noe i pensjon. Se link under for mer informasjon.

https://www.ks.no/fagomrader/lonn-og-tariff/pensjon/pensjonister-kan-jobbe-i-skoler-og-barnehager-uten-a-tape-pensjon/