Særaldersgrense

Publisert 15. september 2021

Stortinget har vedtatt at plikten til fratreden ved lavere aldersgrense (særaldersgrense) enn den alminnelige aldersgrensen skal opphøre. Endringen trådte i kraft fra 1.juli 2021 for de lovfestede ordningene.

For å lette kommunenes overgang og tilpasning til nytt regelverk, og for å sikre at man går klar av arbeidsmiljølovens varslingsfrist på inntil seks måneder, har partene innen Kommunal sektor utsatt iverksettingen for kommunalt ansatte som måtte være omfattet av den tariffestede ordningen SGS 2020 til 1. januar 2022.