Nytt grunnbeløp og regulering av pensjonen i 2022

Publisert 8. juni 2021

Nytt grunnbeløp 2022

Trygdedrøftingene 2022 er nå gjennomført. Grunnbeløpet øker fra kr 106 399 til kr 111 477 fra 1. mai.

Regulering av pensjoner fra TKP.

  • Alderspensjon under opptjening øker med 4,77 prosent
  • Alderspensjon, AFP eller ektefellepensjon etter 67 år (under utbetaling) øker med 3,53 prosent
  • Uførepensjon, barnepensjon eller ektefellepensjon før 67 år øker med 4,77 prosent

Nytt pensjonsbeløp med etterbetaling fra 1. mai 2022, utbetales 12. juli.

Du kan lese mer om trygdeoppgjøret på regjeringen.no

Skattetrekk
Juni er skattefri for uførepensjonister. Mottar du alderspensjon og AFP er det ordinært skattetrekk i juni.