Skattefradrag for mottakere av AFP

Publisert 19. mars 2021

Er du usikker på om du får det skattefradraget du har krav på?

Sjekk skattemeldingen din.

Alle som har mottatt en AFP ytelse fra TKP i 2020 har fått tilsendt et informasjonsskriv om AFP og skattefradrag. Brevet finner du i din digitalepostkasse via vår medlemsportal.