Mindre skatt i desember

Publisert 10. desember 2020

Vi nærmer oss slutten på året 2020 og årets siste utbetaling av pensjon. Om det ikke akkurat er en nyhet, så er det forhåpentligvis en glad melding. Årets siste utbetaling er noe annerledes enn de øvrige månedene i året.

Alderspensjonen, AFP og etterlattepensjonen for desember utbetales uten skattetrekk. Uførepensjonen for desember skattlegges halvparten av det vanlige.

NAV utbetaler sine pensjoner den 11. desember.

Les mer om skatt og pensjon på NAVs nettsider:
https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/utbetalingsdatoer-og-skattetrekk-i-juni-og-desember