Hva er offentlig pensjon?

Publisert 8. desember 2020

Offentlig tjenestepensjon er en tjenestepensjonsordning som er opprettet for de som er ansatt i staten, kommunene, helseforetak eller bedrifter med offentlig tilknytning.

Offentlig tjenestepensjon har blitt til etter forhandlinger mellom partene i arbeidslivet, og det er lagt stor vekt på å gi trygghet og forutsigbarhet, både i gode og dårlige tider.

Viktige valg å tenke over. Pensjonssystemet er bygget opp slik at dine valg av jobb og lønn gjennom livet, påvirker hva du vil få utbetalt i pensjon. Enkelt sagt, jo mer du jobber og jo mer du tjener, jo mer vil du få i pensjon.

En offentlig tjenestepensjon inneholder både alderspensjon, uføre- og etterlattepensjon. Det er partene i arbeidslivet som har fremforhandlet rettighetene gjennom mange år. Alle i Norge får alderspensjon fra folketrygden, som utbetales av NAV. Tjenestepensjon fra arbeidsgiver kommer i tillegg. Jobber du i offentlig sektor har du offentlig tjenestepensjon.

Utbetaling resten av livet. Har du en offentlig tjenestepensjon får du denne utbetalt resten av livet.

Trygghet i vanskelige dager. Har du en jobb i det offentlige og blir syk, kan du ha rett på en uførepensjon hos TKP, og med et barnetillegg om du har barn under 18 år. Etterlater du deg ektefelle og barn under 20 år, så vil de få utbetalt etterlatte -og barnepensjon.